Amo non Amo
 Amo non Amo
 Amo Non Amo
 Amo Non Amo
 Amo non Amo / Suspiria / Zombi / Profondo Rosso
 Argento Vivo
 Argento Vivo
The Awakening
 Beyond the Darkness 1977-2001
 Bloody Anthology
 Buio Omega
 Buio Omega
 Buio Omega
 Buio Omega
 Buio Omega
 Chi?
 Chi?
La Chiesa

 More