The Great War of Archimedes


RBCP 07/19/2019 CD
 

Subscribe now!

Stay better informed and get access to collectors info!

 

# Track   Duration
1.Arukimedesu No Taisen-Main Title 
2.Zusan Na Keikaku An 
3.Shirogane Hi 
4.Kokka No Meiun 
5.Kaigun Shukei Shousa 
6.Kaigun Show 
7.Gunki 
8.Nagato 
9.Sekkei Zu 
10.Okurimono 
11.Kaibunsho 
12.Toppakou 
13.Denpou 
14.Tokyo He 
15.Saishuu Kettei Kaigi 
16.Oogata Senkan Kenzou No Kimitsu 
17.Juudai Na Kekkan 
18.Shingata Kan Kenzou Keikaku An 
19.Gunjin 
20.Kaibutsu 
21.Horobi No Michi 
22.Arukimedesu No Taisen-Main Title (Reprise) 
Submit your review

 Report a fault or send us additional info!: Log on

 More