Gorath


CINK 24/04/2019 CD (4988044045347)
 

¡Subscríbete!

¡Manténgase informado y obtener mejor acceso a la información de los coleccionistas!

 

# Pista   Duración
1.Main Title 
2.Yoru No Kohan 
3.Hayabusa Gou Shuppatsu 
4.Gorath To Hayabusa Gou 
5.Hayabusa Gou No Saigo 
6.Sonoda Tei Chou No Sougi 
7.Fuji Sanroku Uchuu Kou 
8.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
9.Kokuu No Yousei 
10.Kokuren Kagaku Iinkai 
11.Rai Taru Beki Higai 
12.Ore Ra Uchuu No Pilot 2 
13.Shuppatsu Zenya 
14.Kanai To Takiko 
15.Ootori Gou Uchuu He 
16.Uchuu Station To Ootori Gou 
17.Nankyoku Kichi Kensetsu 
18.33 Gou Pipe 
19.Sagyou Saikai 
20.Capsule Hasshin Youi 
21.Capsule 1 Gou No Kiki 
22.Kioku Soushitsu 1 
23.Jet Pipe Tenka 
24.Honoo Fuku Jet Pipe 
25.Kagaku Sha No Shimei 
26.Uchuu Station Kikan 
27.Magma Shutsugen 
28.Dai Kaijuu Magma 
29.Gorath To Dosei No Wa 
30.Kioku Soushitsu 2 
31.Tenkuu No Gorath 
32.Gorath To Tsuki 
33.Akumu No Kouchou 
34.Yousei Sekkin 
35.Chikyuu Dai Idou 
36.Nankyoku Keikaku Seikou Su 
37.Ending 
38.Christmas No Yoru 
39.Shougatsu No Sonoda Ka 
40.Main Title 
41.Hayabusa Gou No Saigo 
42.Sagyou Saikai 
43.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
44.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
45.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
46.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
47.Ore Ra Uchuu No Pilot 2 
48.Ore Ra Uchuu No Pilot 2 
49.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
50.Yokokuhen Ongaku 1 
51.Yokokuhen Ongaku 2 
52.Magma No Nakigoe 
# Pista   Duración
1.Main Title 
2.Yoru No Kohan 
3.Hayabusa Gou Shuppatsu 
4.Gorath To Hayabusa Gou 
5.Hayabusa Gou No Saigo 
6.Sonoda Tei Chou No Sougi 
7.Fuji Sanroku Uchuu Kou 
8.Ore Ra Uchuu No Pilot 1 
9.Kokuu No Yousei 
10.Kokuren Kagaku Iinkai 
11.Rai Taru Beki Higai 
12.Ore Ra Uchuu No Pilot 2-Shuppatsu Zenya 
13.Kanai To Takiko-Ootori Gou Uchuu He 
14.Uchuu Station To Ootori Gou 
15.Nankyoku Kichi Kensetsu 
16.33 Gou Pipe 
17.Sagyou Saikai 
18.Capsule Hasshin Youi 
19.Capsule 1 Gou No Kiki 
20.Kioku Soushitsu 1 
21.Jet Pipe Tenka 
22.Honoo Fuku Jet Pipe 
23.Kagaku Sha No Shimei 
24.Uchuu Station Kikan 
25.Magma Shutsugen 
26.Dai Kaijuu Magma 
27.Gorath To Dosei No Wa 
28.Kioku Soushitsu 2 
29.Tenkuu No Gorath 
30.Gorath To Tsuki 
31.Akumu No Kouchou 
32.Yousei Sekkin 
33.Chikyuu Dai Idou 
34.Nankyoku Keikaku Seikou Su 
35.Ending 
36.Sagyou Saikai 
 
BONUS TRACK
37.Yatou Kaze No Naka Wo Hashiru 
38.Doburoku No Tatsu 
39.Hiken 
40.Shikon Madou Ootatsu Maki 
41.Kokusai Himitsu Keisatsu Tora No Kiba 
42.Abare Gou Migi Emon 
Manda tu crítica

 Notificar un error o enviar información adicional!: Iniciar

 Más