Αυτή η έκδοση του ιστότοπου εξακολουθεί να βρίσκ&#: Επικοινωνία
 

   Greg Edmonson
Τόπος κατοικίας: United States of America
Βιογραφία: (updated 2011-10-31)

Film and television composer Greg Edmonson is best known for composing the soundtrack to the cult space western TV series FIREFLY written and directed by Joss Whedon (BUFFY THE VAMPIRE SLAYER, ANGEL). He is also the composer for the PlayStation 3 blockbuster videogame series UNCHARTED, winner of Best Original Music from the Academy of Interactive Arts & Sciences and the British Academy of Film and Television Arts. Additionally Greg has composed a number of episodes of the animated sitcom KING OF THE HILL created by Mike Judge (of BEAVIS AND BUTTHEAD fame). Prior to these scoring achievements he was a protégé of the renowned TV composer Mike Post (HILL STREET BLUES, THE A-TEAM, MAGNUM P.I.) working on a number of shows including COP ROCK, L.A. LAW and QUANTUM LEAP.


 

Περισσότερο