Atlantic Crossing
 Berserk Gjennom Nordvestpassasjen - Orkestersuite
 Familiens Ære
 Farmen orkestersuite - Originalmusikk til serien
 Filther
 Heim: Fossegrimens Klage over Fjernt Torden
 Henrik über alles
 Hermann Og Kjærligheten
 Jeanne d'Arc of the North
 Kjære Landsmenn
 Maxi Taxi Driver
 Meglerne
 Outlier
 Rabalder
De siste dodsdomte
 Slep Meg På Ferie
A Stranger Comes Home

 Mehr