1920 Bitwa Warszawska
 1920; Battle of Warsaw
 Klan / W Labiryncie
 Ogniem I Mieczem
 Ogniem I Mieczem 2
 Stara Basn: Kiedy Slonce Bylo Bogiem
 Sztos 2
 Trylogia