Brrne Lvehjarte
 Lille Fro
 Lille Fr
 Peer Gynt: Selvets Keiser
De Tffeste Gutta